Tichá dolina

Slovenská republika, Prešovský kraj, Poprad

(GPS: 49.18714248277684,19.912914075683602)

Tichá dolina je najväčšou dolinou na južnej straneVysokých Tatier, dlhá takmer 16 km, prvá od západu vo Vysokých Tatrách. Ústi vo výške 950 m n. m. pri Podbanskom. Svojimi úvalmi rozhraničuje Vysoké a Západné Tatry. S menom doliny sa vo forme Tychy Thal v literatúre po prvý raz stretávame v Sydowovom cestopise z roku 1830. S najväčšou pravdepodobnosťou jej dali meno ľudia, ktorí tu žili a pracovali. Vtedy bola Tichá dolina ešte rušným pastierskym areálom podtatranských dedín, takže jej pomenovanie nemohlo súvisieť s tichom, ktoré by v nej bolo panovalo. Je oveľa pravdepodobnejšie, že pôvodným nositeľom bol Tichý potok. Tichý tok potoka, ktorý má len mierny a pokojný spád až nápadne kontrastuje so zurčaním väčšiny tatranských potokov. Názov doliny je aj v iných jazykoch rovnakého významu. Maďari a Nemci ho ani neprekladali a odvodzovali priamo zo slovenského znenia. Národná prírodná rezervácia bola vyhlásená Vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Z. z., zo dňa 15. 1. 1991. Je to ochranársky jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvépaleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry v SR, vysokohorský kras, pramenisková oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra - mnoho endemitov a reliktov. Z Podbanského ňou prebieha žlto značkovaný turistický chodník pozdĺž Belej a potom Tichého… Čítať viac

Tichá dolina je najväčšou dolinou na južnej straneVysokých Tatier, dlhá takmer 16 km, prvá od západu vo Vysokých Tatrách. Ústi vo výške 950 m n. m. pri Podbanskom. Svojimi úvalmi rozhraničuje Vysoké a Západné Tatry.

S menom doliny sa vo forme Tychy Thal v literatúre po prvý raz stretávame v Sydowovom cestopise z roku 1830. S najväčšou pravdepodobnosťou jej dali meno ľudia, ktorí tu žili a pracovali. Vtedy bola Tichá dolina ešte rušným pastierskym areálom podtatranských dedín, takže jej pomenovanie nemohlo súvisieť s tichom, ktoré by v nej bolo panovalo. Je oveľa pravdepodobnejšie, že pôvodným nositeľom bol Tichý potok. Tichý tok potoka, ktorý má len mierny a pokojný spád až nápadne kontrastuje so zurčaním väčšiny tatranských potokov. Názov doliny je aj v iných jazykoch rovnakého významu. Maďari a Nemci ho ani neprekladali a odvodzovali priamo zo slovenského znenia.

Národná prírodná rezervácia bola vyhlásená Vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Z. z., zo dňa 15. 1. 1991. Je to ochranársky jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvépaleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry v SR, vysokohorský kras, pramenisková oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra - mnoho endemitov a reliktov.

Z Podbanského ňou prebieha žlto značkovaný turistický chodník pozdĺž Belej a potom Tichého potoka až na Kasprov vrch. Z tohto chodníka sa odpájajú kratšie červeno značené úseky do Tomanovského sedla Tomanovskou dolinou a do Zadnej Tichej, Závor a Hladkého sedla, kde končí na línii štátnych hraníc.

 

 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%A1_dolina_(Vysok%C3%A9_Tatry)

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Adresa:
Západné Tatry
Web:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%A1_dolina_%28Z%C3%A1padn%C3%A9_Tatry%29
Facebook