Hudobné múzeum SNM Bratislava

Slovenská republika, Bratislavský kraj

(GPS: 48.140494094470995,17.097367086242684)

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Pôsobí aj v sieti medzinárodných hudobno-dokumentačných inštitúcií (IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres), je centrálnym pracoviskom pre evidenciu a spracovanie zachovaných hudobných prameňov na území Slovenska a národnou centrálou medzinárodného súpisu hudobných prameňov (RISM – Répertoire International des Sources Musicales). V roku 1965 vzniklo prvé špecializované hudobno-dokumentačné pracovisko na Slovensku - Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea, predovšetkým zásluhou PhDr. Jozefa Vlachoviča, CSc. a PhDr. Pavla Poláka, CSc. Hudobné oddelenie sa neskôr vyčlenilo a v roku 1991 bolo v rámci Slovenského národného múzea zriadené samostatné Hudobné múzeum. SNM-Hudovné múzeum sídli  v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia a pedagogika a pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti.SNM – Hudobné… Čítať viac

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Pôsobí aj v sieti medzinárodných hudobno-dokumentačných inštitúcií (IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres), je centrálnym pracoviskom pre evidenciu a spracovanie zachovaných hudobných prameňov na území Slovenska a národnou centrálou medzinárodného súpisu hudobných prameňov (RISM – Répertoire International des Sources Musicales).

V roku 1965 vzniklo prvé špecializované hudobno-dokumentačné pracovisko na Slovensku - Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea, predovšetkým zásluhou PhDr. Jozefa Vlachoviča, CSc. a PhDr. Pavla Poláka, CSc. Hudobné oddelenie sa neskôr vyčlenilo a v roku 1991 bolo v rámci Slovenského národného múzea zriadené samostatné Hudobné múzeum.

SNM-Hudovné múzeum sídli  v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia a pedagogika a pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti.

SNM – Hudobné múzeum má vysunuté pracovisko s expozičnými, výstavnými a depozitárnymi priestormi v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej; na tomto pracovisku múzeum zabezpečuje tiež styk s bádateľmi.

Otváracie hodiny

http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-otvaracie-hodiny 

Vstupné

http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-vstupne 

 

 

 

Zdroj: http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-o-muzeu 

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Adresa:
Žižkova 18, 811 02 Bratislava
Telefón:
+421 918 906 787
Web:
www.snm.sk
Facebook