Etnografické múzeum SNM-MT Martin

Slovenská republika, Žilinský kraj, Martin

(GPS: 49.06346019255006,18.92847899420167)

Slovenské národné múzeum v Martine (ďalej SNM) patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky. Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM v Martine sú úzko spojené s pôsobením významných osobností našich národných dejín konca 19. storočia - Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého. Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej centrálnym a programovým cieľom bolo práve vytvorenie národného múzea. Od svojho začiatku získavalo zbierky vlastivedného (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) aj prírodovedného charakteru z celého územia Slovenska. Rozsah zbierkového fondu, získaného predovšetkým darmi, uloženými v priestoroch múzea v Národnom dome, podmienil výstavbu prvej účelovej budovy múzea (1906 - 1907) podľa projektu M. M. Harminca, dnes národnej kultúrnej pamiatky. V r. 1908 v nej boli sprístupnené prvé expozície. Expozícia Etnografického múzea  Stále národopisné expozície pozostávajú z troch samostatných celkov s názvami:  Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev. Tradičná kultúra Slovenska, pre ktorú bol príznačný vidiecky charakter s prevahou poľnohospodárskej výroby,… Čítať viac

Slovenské národné múzeum v Martine (ďalej SNM) patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky. Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM v Martine sú úzko spojené s pôsobením významných osobností našich národných dejín konca 19. storočia - Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého.

Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej centrálnym a programovým cieľom bolo práve vytvorenie národného múzea. Od svojho začiatku získavalo zbierky vlastivedného (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) aj prírodovedného charakteru z celého územia Slovenska. Rozsah zbierkového fondu, získaného predovšetkým darmi, uloženými v priestoroch múzea v Národnom dome, podmienil výstavbu prvej účelovej budovy múzea (1906 - 1907) podľa projektu M. M. Harminca, dnes národnej kultúrnej pamiatky.

V r. 1908 v nej boli sprístupnené prvé expozície.

Expozícia Etnografického múzea 

Stále národopisné expozície pozostávajú z troch samostatných celkov s názvami: 

Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev.

Tradičná kultúra Slovenska, pre ktorú bol príznačný vidiecky charakter s prevahou poľnohospodárskej výroby, nebola uzavretým celkom. V priebehu historického vývoja na ňu vplývalo mnoho rozličných činiteľov. Spôsob života pôvodných obyvateľov predstavujú v stálych expozíciách múzea vzácne ukážky materiálnej kultúry z obdobia príchodu Slovanov na územie Slovenska. Archeologické nálezy z čias Veľkej Moravy až po vznik ranofeudálneho uhorského štátu, atribúty vládnucej vrstvy - feudálov či cirkvi - sú prezentované v konfrontácii moci a života jednoduchého človeka. Dobové reálie dokumentujú nástup nového kultúrneho a hospodárskeho fenoménu - stredovekých miest ako stredísk remeselnej výroby a obchodu, ako aj cechových združení, ktoré koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia nahradili manufaktúry. 
Expozície boli návštevníckej verejnosti sprístupnené v r. 1974 - 1975.

Otváracie hodiny

Ut-Ne: 09:00 - 17:00

Vstupné

Expozície

Dospelí 2,00€
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00€

Výstavy

Dospelí 1,00€
Deti, študenti, dôchodcovia 0,50€
Rodinná vstupenka (rodičia a minimálne jedno dieťa do 15 rokov) 5,00€

Voľný vstup - deti do 6 rokov, držitelia ZŤP, deti z detských domovov, držitelia preukazu ICOM, preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogický dozor, zamestnanci MK SR.

 

 

 

Zdroj: http://www.snm-em.sk/ 

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Adresa:
Malá hora, 036 01 Martin
Telefón:
+421 43 245 42 31
E-mail:
snmmartin@snm.sk
Web:
www.snm-em.sk
Facebook