Kaštieľ v Hodkovciach

Slovenská republika, Košický kraj

(GPS: 48.98833953369787,20.782829561065682)

Dejiny Hodkoviec sú úzko späté s dejinami Spišského hradu. Do 17. storočia boli samostatnou obcou, neskoršie sa stali majerom, ktorý až do zrušenia poddanstva patril priamo Spišskému hradu. Poslednými zemepánmi a majiteľmi Hodkoviec boli od roku 1639 až do roku 1945 Csákyovci. Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si tu dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. celý komplex budov pomenoval „ casstelum subarcense“ - kaštieľ v podhradí. Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park. Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná. Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.     Zdroj: http://domovina-no.sk/historia-kastiela/  Čítať viac

Dejiny Hodkoviec sú úzko späté s dejinami Spišského hradu. Do 17. storočia boli samostatnou obcou, neskoršie sa stali majerom, ktorý až do zrušenia poddanstva patril priamo Spišskému hradu. Poslednými zemepánmi a majiteľmi Hodkoviec boli od roku 1639 až do roku 1945 Csákyovci.

Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si tu dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. celý komplex budov pomenoval „ casstelum subarcense“ - kaštieľ v podhradí. Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park.

Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná. Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.

 

 

Zdroj: http://domovina-no.sk/historia-kastiela/ 

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Adresa:
Hodkovce 1
Telefón:
+421 53 449 5232
E-mail:
domovina@stonline.sk
Web:
http://domovina-no.sk/index.html
Facebook