Západným smerom od Lučenca na južnom Slovensku leží obec Halič, ktorá je známa predovšetkým vďaka barokovému, v súčasnosti značne schátranému zámku.

Vznikol v 17. storočí prestavbou renesančnej pevnosti zo 16. storočia.  Do jeho pôdorysu zakomponovali aj oveľa starší gotický hrad, ku ktorému viedol padací most cez vonkajšiu priekopu. V súčasnosti je značne schátraný a bude sa rekonštruovať.

Poniže zámku sa zachovali niektoré objekty niekdajších panských úradov, napr. manufaktúra na súkno a majoliku alebo soľný úrad

 

 

Zdroj: Dajama