Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Slovenská republika, Žilinský kraj

(GPS: 49.05589557669503,19.403208532165536)

Konštrukcia kostola v Liptovských Sliačoch plne vychádza z architektonického konceptu a pri jej vytváraní bola v prvom rade zohľadňovaná tvarová náročnosť priestorového riešenia prienikov hlavnej hmoty s prístavbami a vstavbami ako aj prieniky strešnej konštrukcie so zvislými konštrukciami. Z hľadiska definovania, konštrukčné riešenie je stavba kombináciou stenového a skeletového stĺpového systému. Dominantným priestorom kostola je hlavná loď, zo severozápadu ohraničená pôdorysne zvlnenou dvojitou stenou, ktorá so stojkami z oceľových valcovaných profilov vytvára zvislý nosný systém, na ktorých je uložená pôdorysne kruhová, v priereze šošovkovitá strecha. Na oceľových stĺpoch uložený pôdorysne polkruhový, stupňovitý železobetónový chórus, ktorý pokračuje rampou, oblúkovito sa zvažujúcou k sanktuáriu. Stupňovitá stena od severu, ktorá nad strechou kostola vytvára zvonicu, je zdvojená z dvoch murív s vnútorným medzipriestorom, kde je umiestnené rebríkové schodisko ku zvonom a k vedľajšiemu oceľovému schodisku, končiacom pri vonkajšom nerezovom kríži. Strešná konštrukcia hlavnej lode je tvorená drevenými, fošnovými, zbíjanými väzníkmi, v strede lode uchytávaných na oceľový priehradový zrezaný kužeľ. Vstupná časť kostola je riešená v tvare boku drevenej lode, ktorej reminiscencia je odrazená i v interiéri kostola tvarom stupňovitejchórusovej… Čítať viac

Konštrukcia kostola v Liptovských Sliačoch plne vychádza z architektonického konceptu a pri jej vytváraní bola v prvom rade zohľadňovaná tvarová náročnosť priestorového riešenia prienikov hlavnej hmoty s prístavbami a vstavbami ako aj prieniky strešnej konštrukcie so zvislými konštrukciami. Z hľadiska definovania, konštrukčné riešenie je stavba kombináciou stenového a skeletového stĺpového systému. Dominantným priestorom kostola je hlavná loď, zo severozápadu ohraničená pôdorysne zvlnenou dvojitou stenou, ktorá so stojkami z oceľových valcovaných profilov vytvára zvislý nosný systém, na ktorých je uložená pôdorysne kruhová, v priereze šošovkovitá strecha. Na oceľových stĺpoch uložený pôdorysne polkruhový, stupňovitý železobetónový chórus, ktorý pokračuje rampou, oblúkovito sa zvažujúcou k sanktuáriu. Stupňovitá stena od severu, ktorá nad strechou kostola vytvára zvonicu, je zdvojená z dvoch murív s vnútorným medzipriestorom, kde je umiestnené rebríkové schodisko ku zvonom a k vedľajšiemu oceľovému schodisku, končiacom pri vonkajšom nerezovom kríži. Strešná konštrukcia hlavnej lode je tvorená drevenými, fošnovými, zbíjanými väzníkmi, v strede lode uchytávaných na oceľový priehradový zrezaný kužeľ. Vstupná časť kostola je riešená v tvare boku drevenej lode, ktorej reminiscencia je odrazená i v interiéri kostola tvarom stupňovitejchórusovej rampy. Obdobne ako je to v hlavnej lodi, strešnú a stenovú konštrukciu vytvára sústava vodorovných nosníkov – väzníc, na ktoré je uchytávaný vonkajší strešný a stenový záklop a zo strany interiéru sústava drevených vodorovných nosníkov, na ktoré sú uchytávané podhľady a interiérové úpravy steny. Drevený antický chrám je vstavbou do hlavnej lode a dispozične tvorí cez siluetu Krista vstupný priestor do chrámu v pokračovaní kaplnkou a na poschodí v nadväznosti na chórus miesto pre spevokol a miestnosť pre farskú radu. Konštrukcia chrámu je materiálový hybrid. Strop a strecha nad chrámom je stolársky vyrobená konštrukcia gréckeho chrámu, podľa dielenskej dokumentácie architekta Abonyiho.

Zdroj : https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ieho_srdca_Je%C5%BEi%C5%A1ovho_a_Nepo%C5%A1kvrnen%C3%A9ho_srdca_Panny_M%C3%A1rie

 

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Adresa:
Liptovské Sliače, Vyšný Sliač, 034 84
Facebook