Barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Partizánske

(GPS: 48.56357004911602,18.305117525886544)

Rozložitá architektúra kaštieľa sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma. Vznik tejto pôvodnej barokovej stavby sa predpokladá okolo polovice 18. storočia, a to zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer.Pôvodná baroková stavba bola menšia než dnešný kaštieľ a zachovala sa v jeho západnej časti. Išlo o blokovú dvojpodlažnú pozdĺžnu stavbu (25 x 14 m), ukončenú manzardovou strechou. Hlavné severné priečelie obrátené k potoku zvýrazňoval ústredný balkón. Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena „U“. V tomto objekte boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku.O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt - Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia. Do prístavby bola na východnej strane zahrnutá aj časť staršej barokovej hospodárskej budovy, ktorú… Čítať viac

Rozložitá architektúra kaštieľa sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma. Vznik tejto pôvodnej barokovej stavby sa predpokladá okolo polovice 18. storočia, a to zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer.
Pôvodná baroková stavba bola menšia než dnešný kaštieľ a zachovala sa v jeho západnej časti. Išlo o blokovú dvojpodlažnú pozdĺžnu stavbu (25 x 14 m), ukončenú manzardovou strechou. Hlavné severné priečelie obrátené k potoku zvýrazňoval ústredný balkón. Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena „U“. V tomto objekte boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku.
O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt - Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia. Do prístavby bola na východnej strane zahrnutá aj časť staršej barokovej hospodárskej budovy, ktorú nadstavali a jej zvyšnú časť neskôr odstránili. Vznikol tak nepravidelný a členitý stavebný celok ukončený viacerými druhmi zastrešení. Fasády boli upravené v neobarokovom štýle a boli oživené balkónmi, strešnými štítmi, plastikami a pod. Slávnostná sála bola so susedným obytným krídlom prepojená otvorenou arkádovou chodbou, ktorá umožňovala prepojenie interiéru s okolitou prírodou. Prestavba sa nevyhla ani interiéru, ktorý sa výzdobou snažil pripodobniť štýlovým interiérom francúzskeho rokoka. Zaoblený uzáver slávnostnej sály slúžil aj ako zimná záhrada a palmový skleník, pričom celý objekt bol vybavený na svoju dobu komfortným centrálnym vykurovaním. Elektrickú energiu na svietenie dodával domáci generátor poháňaný vodným kolesom inštalovaným na potoku v parku. S prestavbou kaštieľa súvisela aj úprava a rozšírenie staršieho parku, ktorý vtedy dosiahol dnešný rozsah okolo 5 ha. Nová výsadba pozostávala predovšetkým z domácich, ale aj cudzokrajných drevín a súčasťou parku sa stal aj upravený potok Vyčoma. Z neho bolo napájané aj novovybudované jazero severne od kaštieľa. Celkový charakter parku dopĺňali altánky, umelá jaskyňa, mostíky a lavičky.
Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.

 

Zdroj: http://www.klatovanovaves.sk/barokovy-kastiel-v-klatovej-novej-vsi.phtml?id3=16225

 

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Kontakt
Telefón:
+421 38 542 02 01
E-mail:
info@klatovanovaves.sk
Web:
http://www.klatovanovaves.sk/
Facebook