Krypta vojakov z 1.svetovej vojny

Slovenská republika, Prešovský kraj

(GPS: 49.14095218882411,22.153824605773934)

Dedinka Osadné sa do povedomia verejnosti dostala vďaka úspešnému rovnomennému dokumentárnemu filmu Marka Škopa. Len málokto vie, že v miestnom pravoslávnom chráme sú v krypte uložené pozostatky vojakov 1.svetovej vojny. V roku 1929 bola na vtedajšom čs. Ministerstve školstva a národnej osvety pod číslom 33.121/IV/1929 v dedine Osadné zaregistrovaná Pravoslávna cirkev. Súčasne prišiel obnoviteľ Pravoslávia otec Alexander Cuglevič s návrhom pochovať padlých ruských vojakov z Prvej svetovej vojny na dôstojnom mieste. Ich kosti totiž spočívali v okolitých lesoch v Udave, na Skórach a na miestom cintoríne. Vďaka iniciatíve organizácie Jednota (Bratstvo), na ktorej stála manželka predsedu vlády ČSR Nadežda Kramářová, pôvodom Ruska. O iniciatíve Jednoty sa tak dozvedel prezident Masaryk, ktorý sa osobne pričinil o vydanie stavebného povolenia k výstavbe krypty a chrámu. Sám aj prispel finančne, čo dokazujú nápisy na tabuli pri krypte. Medzilaborecko-telepovský výbor Jednoty zorganizoval zbierku, v rámci ktorej sa do konca roku 1928 vyzbieralo 15 911 korún, ktoré sa použili na výstavbu chrámu v Telepovciach (Osadnom). Základný kameň bol položený v roku 1928, posviacka chrámu sa konala v roku 1930. Pod oltárnou časťou chrámu bola vybudovaná krypta s hrobom vojakov. V dňoch 3. až 23. októbra 1934 boli do jamy v krypte uložené pozostatky 1 025 ruských vojakov. V krypte sa nachádza nápis, ktorý to ozrejmuje: „ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ… Čítať viac

Dedinka Osadné sa do povedomia verejnosti dostala vďaka úspešnému rovnomennému dokumentárnemu filmu Marka Škopa. Len málokto vie, že v miestnom pravoslávnom chráme sú v krypte uložené pozostatky vojakov 1.svetovej vojny.

V roku 1929 bola na vtedajšom čs. Ministerstve školstva a národnej osvety pod číslom 33.121/IV/1929 v dedine Osadné zaregistrovaná Pravoslávna cirkev. Súčasne prišiel obnoviteľ Pravoslávia otec Alexander Cuglevič s návrhom pochovať padlých ruských vojakov z Prvej svetovej vojny na dôstojnom mieste. Ich kosti totiž spočívali v okolitých lesoch v Udave, na Skórach a na miestom cintoríne. Vďaka iniciatíve organizácie Jednota (Bratstvo), na ktorej stála manželka predsedu vlády ČSR Nadežda Kramářová, pôvodom Ruska. O iniciatíve Jednoty sa tak dozvedel prezident Masaryk, ktorý sa osobne pričinil o vydanie stavebného povolenia k výstavbe krypty a chrámu. Sám aj prispel finančne, čo dokazujú nápisy na tabuli pri krypte.

Medzilaborecko-telepovský výbor Jednoty zorganizoval zbierku, v rámci ktorej sa do konca roku 1928 vyzbieralo 15 911 korún, ktoré sa použili na výstavbu chrámu v Telepovciach (Osadnom). Základný kameň bol položený v roku 1928, posviacka chrámu sa konala v roku 1930.

Pod oltárnou časťou chrámu bola vybudovaná krypta s hrobom vojakov. V dňoch 3. až 23. októbra 1934 boli do jamy v krypte uložené pozostatky 1 025 ruských vojakov. V krypte sa nachádza nápis, ktorý to ozrejmuje: „ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002. ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.“.

V rokoch 2003-2004 bola krypta za finančného prispenia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku zrekonštruovaná. Pred kryptou bol postavený kríž, ktorý 5. septembra 2004 prišiel posvätiť najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, blaženejší metropolita Nikolaj. Vysviacky sa zúčastnili aj hostia z Ruského veľvyslanectva. Ďakovný list poslal minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov.

Na miestnom cintoríne boli do dvoch šácht uložené ostatky ďalších 1 467 exhumovaných rakúsko-uhorských vojakov z cintorínov v Osadnom, Nižnej a Vyšnej Jablonky.

 

zdroj: www.krypta.sk

Skryť viac

Po registrácii si môžete zariadenie pridať k obľúbeným

Cenník
Zdarma
Kontakt
Adresa:
Osadné 104
Web:
http://www.krypta.sk/
Facebook